Opłata za udział w AMP

W odpowiedzi na wymogi formalne pozyskiwanych dotacji na organizację Akademickich Mistrzostw Polski, mówiące o konieczności udokumentowanego wkładu własnego w budżecie zadania oraz stale wzrastające koszty organizacji imprez AMP, Zarząd Główny AZS wprowadził obowiązkową opłatę za udział w AMP.

Czytaj więcej...

Covid-19 aktualne informacje

W związku z trwającą epidemią przygotowaliśmy rekomendacje i zalecenia dla organizatorów i uczestników AMP. Wprowadzamy też obowiązkowe oświadczenie uczestnika, które należy wypełnić wybierając się na zawody. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób biorących udział w danym wydarzeniu (zawodnicy, trenerzy, kierownicy, kierowcy, osoby towarzyszące, itd.)

Czytaj więcej...

Wideo

Popup

btrrttbhrrbrtb