Miejsce Uczelnia Punkty
1 Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie 143,0
2 Politechnika Krakowska 139,0
3 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 137,0
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 126,0
5 Politechnika Poznańska 126,0
6 Politechnika Gdańska 124,0
7 Politechnika Śląska w Gliwicach 113,0
8 Uniwersytet Gdański 110,0
9 Politechnika Warszawska 108,0
10 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 107,0
11 Uniwersytet Warszawski 100,0
12 Uniwersytet Śląski w Katowicach 100,5
13 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91,0
14 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 88,0
15 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 88,0

Klasyfikacja generalna

Wideo

Popup

btrrttbhrrbrtb