W odpowiedzi na wymogi formalne pozyskiwanych dotacji na organizację Akademickich Mistrzostw Polski, mówiące o konieczności udokumentowanego wkładu własnego w budżecie zadania oraz stale wzrastające koszty organizacji imprez AMP, Zarząd Główny AZS wprowadził obowiązkową opłatę za udział w AMP.

Środki finansowe uzyskane w ten sposób, zostaną przeznaczone na zasilenie zadań realizowanych w ramach AMP, a przede wszystkim pozwolą utrzymać ich dotychczasowy wymiar organizacyjny.

Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące opłaty:

  • Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego AZS z dnia 19.10.2012 r. wprowadzona została obowiązkowa opłata za udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w wysokości 20 zł netto od każdego zawodnika/czki uczestniczącego w rozgrywkach AMP. To oznacza, że najniższy wariant udziału jednej osoby w AMP wynosi 20 zł netto (nie można narzucić obowiązku płacenia więcej).
  • Opłatę pobierają organizatorzy zawodów rozgrywanych systemem bezpośrednim oraz zawodów półfinałowych w systemie eliminacyjnym. UWAGA: na etapie półfinału opłatę pobiera się wyłącznie za tych zawodników/czki, którzy startują w danym półfinale (Klub może zgłosić, a weryfikator może zweryfikować więcej osób, zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny).
  • Opłata jest pobierana przez jednostkę AZS, która będzie rozliczać dotację na organizację AMP przyznaną przez Zarząd Główny AZS za pośrednictwem Koordynatora AMP ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  • Organizator zobowiązany jest wystawić wpłacającemu potwierdzenie dokonania wpłaty tj. np. druk KP lub paragon, a na prośbę wpłacającego ma obowiązek wystawić rachunek lub fakturę. 
  • Opłata może być dokonana przelewem lub gotówką i musi zostać wniesiona przed weryfikacją. Organizator przyjmujący opłatę, poza dokumentem księgowym, o którym mowa w pkt. 4, wystawia uczestnikom potwierdzenie pobrania opłaty, zawierające ilość osób, za które została wniesiona opłata. Potwierdzenie to należy okazać weryfikatorowi podczas weryfikacji. Weryfikator ma obowiązek dopuścić do danych zawodów wyłącznie taką ilość zawodników/czek, która wynika z potwierdzenia pobrania opłaty wydanego przez organizatora. 
  • W przypadku, gdy weryfikator zweryfikuje mniej osób, niż ilość wynikająca z potwierdzenia pobrania opłaty wydanego przez organizatora, organizator zobowiązany jest oddać wpłacającemu 100% opłaty za niezweryfikowane osoby.
  • W przypadku, gdy osoba startuje w kilku dyscyplinach, opłata jest pobierana za każdym razem.

Wideo

Popup

btrrttbhrrbrtb